Rostlinná výroba

Rostlinná výrobaRostlinná výrobaRostlinná výroba

 • obiloviny
  – potravinářská pšenice
  – sladovnický ječmen
  – krmné obilí
  – produkce osiv – licentace
 • cukrovka
 • řepka olejná
 • kukuřice
 • víceleté pícniny
 • mák