Chov skotu

Chov skotu Chov skotu Živočišná výroba je zaměřena v chovu skotu, především na výrobu mléka. Současné stádo holštýnských dojnic je svojí genetickou kvalitou obrazem dlouholeté chovatelské tradice. Hlavní důraz při převodném křížení původního červenostrakatého stáda byl kladen na produkci s nadprůměrným obsahem mléčných složek, funkčními vlastnostmi vemene a končetin jakožto důležitý prvek stabilního stáda.

Na farmě v Uhlířově je ustájeno 550 ks dojnic, jež dosahují průměrné užitkovosti 9 000 litrů mléka s obsahem 4 % tuku, 3,36 % bílkoviny a celkovou produkcí ve výši 5 000 000 litrů za rok.

Volné boxové ustájení s matracemi, systém kejdového hospodářství, včetně automatických shrnovacích lopat ve stájích a moderní identifikace dojnic se zaznamenáváním pohybové aktivity, poskytuje předpoklad pro další efektivní chov.