Projekty EU

Publicita prostředků NPO

Název projektu: Fotovoltaická elektrárna Malé Hoštice
Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0004263

Popis projektu: Projekt „Fotovoltaická elektrárna Malé Hoštice“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde k instalaci fotovoltaického systému vč. akumulace pro vlastní spotřebu žadatele, který zajistí úsporu konečné spotřeby elektrické energie v rámci výkonu podnikatelské činnosti. Cílem projektu je snížení nákladů na nákup el. energie prostřednictvím instalace vlastního zdroje a navýšení výroby el. energie z obnovitelných zdrojů v rámci ČR.
Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.
Projekt Fotovoltaická elektrárna Malé Hoštice je spolufinancován Evropskou unií

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Instalace FVE v areálu společnosti ZP Otice, a.s.
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023335

Popis projektu: Projekt „Instalace FVE v areálu společnosti ZP Otice, a.s.“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde k instalaci fotovoltaického systému s akumulací, který zajistí úsporu konečné spotřeby elektrické energie. Žadatel bude schopen vyrábět vlastní el. energii pocházející z obnovitelných zdrojů. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.
Projekt Instalace FVE v areálu společnosti ZP Otice, a.s. je spolufinancován Evropskou unií

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Realizace energetických úspor, ZP Otice, a.s.
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18-183/0017026

Popis projektu: Projekt „Realizace energetických úspor, ZP Otice, a.s.“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde prostřednictvím výměny mobilní technologie ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele.
Projekt Realizace energetických úspor, ZP Otice, a.s. je spolufinancován Evropskou unií